Select Page

Tal i com ja s’ha anat explicant des de el mes de gener mitjançant comunicats, videos i audios pel grup de whatsapp del club, es torna a explicar i exposar la importància del carnet individual federatiu. Per no reiterar i per resumir, es recorda que es tracta d’ajudar a finançar la Federació Catalana de Vehicles Històrics (FCVH), que tant bona feina està fent en defensa del sector del vehicle antic i clàssic, sense la qual ho hagués estat possible la bonificació del 100% en el impost de CO2 dels nostres vehicles.  Es torna a insistir en la necessitat de poder gaudir d’una Federació forta davant les administracions que continuï defensant els nostres interessos, i es per aquesta raó, que la Junta del Club considera molt important que tots els seus associats/des estiguin federats. En reunió de Junta Ordinària, celebrada el passat 25 de gener, es va decidir proposar en assemblea la intenció d’incorporar a la quota anual del club, l’import dels 15,00 € anuals de la quota Federativa, que evidentment, al tractar-se d’una quota voluntària, no mes s’aplicarà a les persones que no manifestin la seva voluntat de no atendre aquest pagament per qualsevol motiu.